AGZİYE


AGZİYE
(Gıdâ. C.) Yenilip içilecek şeyler. Gıdalar, besin maddeleri

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.